#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 Instagram Photos & Videos

𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 - 1.7k posts

Top Posts

 • ถ้าของดีทำไมขายแค่ราคา 390 บาท
.
ของดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป
ที่เราขายได้ราคานี้ เพราะ ......
.
เราขายกันในระบบตัวแทน เน้นคนใช้ดีบอกต่อ
ไม่ได้จ้างดารา ไม่ได้เสียค่าโฆษณาออก TV 
ไม่ต้องบวกค่าการตลาดมากมาย 
ไม่ต้องบวกชาร์ทค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับผู้บริโภค
.
เราถึงทำราคานี้ และ ทำสินค้าดี ๆ แบบนี้มาขายได้
ไม่ต้องกลัวเรื่องคุณภาพความปลอดภัย 
เพราะถ้าศึกษา 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 กระปุกนี้ ความปลอดภัยมีการันตีเยอะมากกกกกก .
.
#เหตุผลที่ของดีไม่จำเป็นต้องแพง 🍃🌿
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ถ้าของดีทำไมขายแค่ราคา 390 บาท
  .
  ของดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป
  ที่เราขายได้ราคานี้ เพราะ ......
  .
  เราขายกันในระบบตัวแทน เน้นคนใช้ดีบอกต่อ
  ไม่ได้จ้างดารา ไม่ได้เสียค่าโฆษณาออก TV
  ไม่ต้องบวกค่าการตลาดมากมาย
  ไม่ต้องบวกชาร์ทค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับผู้บริโภค
  .
  เราถึงทำราคานี้ และ ทำสินค้าดี ๆ แบบนี้มาขายได้
  ไม่ต้องกลัวเรื่องคุณภาพความปลอดภัย
  เพราะถ้าศึกษา 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 กระปุกนี้ ความปลอดภัยมีการันตีเยอะมากกกกกก .
  .
  #เหต ุผลที่ของดีไม่จำเป็นต้องแพง 🍃🌿
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 105 0 3 November, 2019
 • 🌷 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🌸
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัส
ได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา💗
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงินมีการส่งตรวจสอบกับ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญสารสกัดนำเข้าทั้งหมด🌤✨
.
#ทีมพลอยชิ #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #รับตัวแทนจำหน่าย
 • 🌷 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🌸
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัส
  ได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา💗
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงินมีการส่งตรวจสอบกับ
  เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญสารสกัดนำเข้าทั้งหมด🌤✨
  .
  #ท ีมพลอยชิ #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #ร ับตัวแทนจำหน่าย
 • 54 0 28 November, 2019
 • โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกัน #แพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การันตี #ตรวจเจอสารอันตรายจ่ายเลย1ล้าน
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #jellymaskup
 • โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกัน #แพ ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  การันตี #ตรวจเจอสารอ ันตรายจ่ายเลย1ล้าน
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #jellymaskup
 • 254 0 20 September, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 37 0 13 September, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 98 0 19 September, 2019
 • 𝐀 𝐥 𝐨 𝐞 𝐯 𝐞 𝐫 𝐚 𝐨 𝐫 𝐠 𝐚 𝐧 𝐢 𝐜 🌿🍃
.
.
เลือกสารสกัดหลักที่ดีที่สุด 
ปลอดภัยที่สุด เพื่อลูกค้าทุกคน .
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐀 𝐥 𝐨 𝐞 𝐯 𝐞 𝐫 𝐚 𝐨 𝐫 𝐠 𝐚 𝐧 𝐢 𝐜 🌿🍃
  .
  .
  เลือกสารสกัดหลักที่ดีที่สุด
  ปลอดภัยที่สุด เพื่อลูกค้าทุกคน .
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 3 0 23 hours ago
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 7 0 22 September, 2019
 • ถ้าเราเป็น “ สิว “ แล้วเลือกใช้สกินแคร์ของคนเป็นสิว
ก็เหมือนเราได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มอีกคน ♡♡♡
.
.
กว่านิมนต์จะมีผิวหน้าที่ดี กว่าสิวจะหาย
ก็ได้ 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 นี่แหละที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
นี่คือเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนอะไรขายบ่อย ๆ .
. 
ที่ผลิตขายมา 3 ปี เพราะรู้ว่ากระปุกนี้ ต้องรู้ใจคนเป็นสิวทุกคน 
เหมือนที่รู้ใจนิมนต์ตอนเป็นสิวหนัก ๆ
.
#ยืนหนึ่งเรื่องสิว ให้ 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 ดูแล
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ถ้าเราเป็น “ สิว “ แล้วเลือกใช้สกินแคร์ของคนเป็นสิว
  ก็เหมือนเราได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มอีกคน ♡♡♡
  .
  .
  กว่านิมนต์จะมีผิวหน้าที่ดี กว่าสิวจะหาย
  ก็ได้ 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 นี่แหละที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
  นี่คือเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนอะไรขายบ่อย ๆ .
  .
  ที่ผลิตขายมา 3 ปี เพราะรู้ว่ากระปุกนี้ ต้องรู้ใจคนเป็นสิวทุกคน
  เหมือนที่รู้ใจนิมนต์ตอนเป็นสิวหนัก ๆ
  .
  #ย ืนหนึ่งเรื่องสิว ให้ 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 ดูแล
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 14 0 6 September, 2019
 • ถ้าเราเป็น “ สิว “ แล้วเลือกใช้สกินแคร์ของคนเป็นสิว
ก็เหมือนเราได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มอีกคน ♡♡♡
.
.
กว่านิมนต์จะมีผิวหน้าที่ดี กว่าสิวจะหาย
ก็ได้ 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 นี่แหละที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
นี่คือเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนอะไรขายบ่อย ๆ
. 
ที่ผลิตขายมา 3 ปี เพราะรู้ว่ากระปุกนี้ ต้องรู้ใจคนเป็นสิวทุกคน 
เหมือนที่รู้ใจนิมนต์ตอนเป็นสิวหนัก ๆ
.
#ยืนหนึ่งเรื่องสิว ให้ 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 ดูแล
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ถ้าเราเป็น “ สิว “ แล้วเลือกใช้สกินแคร์ของคนเป็นสิว
  ก็เหมือนเราได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มอีกคน ♡♡♡
  .
  .
  กว่านิมนต์จะมีผิวหน้าที่ดี กว่าสิวจะหาย
  ก็ได้ 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 นี่แหละที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
  นี่คือเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนอะไรขายบ่อย ๆ
  .
  ที่ผลิตขายมา 3 ปี เพราะรู้ว่ากระปุกนี้ ต้องรู้ใจคนเป็นสิวทุกคน
  เหมือนที่รู้ใจนิมนต์ตอนเป็นสิวหนัก ๆ
  .
  #ย ืนหนึ่งเรื่องสิว ให้ 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 ดูแล
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 2 1 4 December, 2019

Latest Instagram Posts

 • ถ้าถามว่า 1 กระปุก จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณไหน? ก็ประมาณนี้แหละครับ 😳
#ลูกค้าจากประเทศลาว
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ถ้าถามว่า 1 กระปุก จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณไหน? ก็ประมาณนี้แหละครับ 😳
  #ล ูกค้าจากประเทศลาว
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 4 0 6 December, 2019
 • ผิวหน้าใสๆต้องน้องเจลลี่มาส์กเท่านั้น
 • ผิวหน้าใสๆต้องน้องเจลลี่มาส์กเท่านั้น
 • 8 5 6 December, 2019
 • เรื่อวผิว "สำคัญ"✨
เนื้อเจลใส ซึมไว กลิ่นหอมอ่อนๆ แช่เย็นยิ่งฟิน
ขนาด 20กรัม ใช้ได้นาน 1-2เดือน รับรองความอ่อนโยนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 💌
•
#เจลลี่มาร์กอัพ #เรื่องสิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 
#เจลลี่มาร์คหน้าใส #หน้าใส #ลดสิวหน้าใส #ลดสิว #มาร์กหน้า
 • เรื่อวผิว "สำคัญ"✨
  เนื้อเจลใส ซึมไว กลิ่นหอมอ่อนๆ แช่เย็นยิ่งฟิน
  ขนาด 20กรัม ใช้ได้นาน 1-2เดือน รับรองความอ่อนโยนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 💌

  #เจลล ี่มาร์กอัพ #เร ื่องสิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
  #เจลล ี่มาร์คหน้าใส #หน ้าใส #ลดส ิวหน้าใส #ลดส ิว #มาร ์กหน้า
 • 39 0 6 December, 2019
 • ເຈລໃສໆ ຮັກສາສິວດີທີ່ 1 ເລີຍ
ສານສະກັດເນັ້ນທຳມະຊາດ ຄວາມປອດໄພຢືນໜື່ງ
.
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ເຈລໃສໆ ຮັກສາສິວດີທີ່ 1 ເລີຍ
  ສານສະກັດເນັ້ນທຳມະຊາດ ຄວາມປອດໄພຢືນໜື່ງ
  .
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 1 0 6 December, 2019
 • ขอบคุณทุกออเดอร์นะคะ
.
ยังได้เรื่อยๆเลยน๊าา
เต้ยตัดยอด 15.00น.งับ
.
สั่งซื้อร้านเต้ย
มีโปรส่งฟรี+ส่วนลดและของแถม
.
𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
.
ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ 
ใช้อะไรไม่หายชักที
.
ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • ขอบคุณทุกออเดอร์นะคะ
  .
  ยังได้เรื่อยๆเลยน๊าา
  เต้ยตัดยอด 15.00น.งับ
  .
  สั่งซื้อร้านเต้ย
  มีโปรส่งฟรี+ส่วนลดและของแถม
  .
  𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
  ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
  .
  ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ
  ใช้อะไรไม่หายชักที
  .
  ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
  รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
  เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
  🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
  👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก ่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 5 5 6 December, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 2 0 5 December, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 2 0 5 December, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 2 0 5 December, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 4 0 5 December, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 6 0 5 December, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 8 0 5 December, 2019
 • #jellymaskup 
3 กระปุก 1,090.- ส่งฟรีอีเอ็มเอส
(จากปกติ 1,170.-)
 • #jellymaskup
  3 กระปุก 1,090.- ส่งฟรีอีเอ็มเอส
  (จากปกติ 1,170.-)
 • 10 5 5 December, 2019
 • ถ้าเราเป็น “ สิว “ แล้วเลือกใช้สกินแคร์ของคนเป็นสิว
ก็เหมือนเราได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มอีกคน ♡♡♡
.
.
กว่านิมนต์จะมีผิวหน้าที่ดี กว่าสิวจะหาย
ก็ได้ 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 นี่แหละที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
นี่คือเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนอะไรขายบ่อย ๆ
. 
ที่ผลิตขายมา 3 ปี เพราะรู้ว่ากระปุกนี้ ต้องรู้ใจคนเป็นสิวทุกคน 
เหมือนที่รู้ใจนิมนต์ตอนเป็นสิวหนัก ๆ
.
#ยืนหนึ่งเรื่องสิว ให้ 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 ดูแล
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ถ้าเราเป็น “ สิว “ แล้วเลือกใช้สกินแคร์ของคนเป็นสิว
  ก็เหมือนเราได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มอีกคน ♡♡♡
  .
  .
  กว่านิมนต์จะมีผิวหน้าที่ดี กว่าสิวจะหาย
  ก็ได้ 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 นี่แหละที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
  นี่คือเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนอะไรขายบ่อย ๆ
  .
  ที่ผลิตขายมา 3 ปี เพราะรู้ว่ากระปุกนี้ ต้องรู้ใจคนเป็นสิวทุกคน
  เหมือนที่รู้ใจนิมนต์ตอนเป็นสิวหนัก ๆ
  .
  #ย ืนหนึ่งเรื่องสิว ให้ 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 ดูแล
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 2 1 4 December, 2019
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 สรรพคุณ♡
.
🍑เจลลี่มาส์ก ลดสิวทุกชนิด
🍑ผิวชุ่มชื่น อิ่มน้ำ ฉ่ำวาว
🍑กระชับรูขุมขน เด็กเด้ง
🍑ช่วยให้หลุมสิวตื่นขึ้น
🍑ผิวแพ้ง่ายใช้ได้
🍑ปลอดภัย ไม่ระคายเคืองต่อผิว
.
1 กป.390.-
2 กป.750.-
3 กป.1,090.-
🌻โปรโมชั่นส่งฟรี+ส่วนลด
🛒สั่งชื้อ/สอบถาม
🌱ทักไลน์@359vorfc เลยน๊าาา
.
มีแบรนด์นี้เท่านั้น ที่พูดได้เลยว่า
#แพ้คืนเงินเต็มจำนวน
#ลานอส♡
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 สรรพคุณ♡
  .
  🍑เจลลี่มาส์ก ลดสิวทุกชนิด
  🍑ผิวชุ่มชื่น อิ่มน้ำ ฉ่ำวาว
  🍑กระชับรูขุมขน เด็กเด้ง
  🍑ช่วยให้หลุมสิวตื่นขึ้น
  🍑ผิวแพ้ง่ายใช้ได้
  🍑ปลอดภัย ไม่ระคายเคืองต่อผิว
  .
  1 กป.390.-
  2 กป.750.-
  3 กป.1,090.-
  🌻โปรโมชั่นส่งฟรี+ส่วนลด
  🛒สั่งชื้อ/สอบถาม
  🌱ทักไลน์@359vorfc เลยน๊าาา
  .
  มีแบรนด์นี้เท่านั้น ที่พูดได้เลยว่า
  #แพ ้คืนเงินเต็มจำนวน
  #ลานอส
 • 7 7 4 December, 2019
 • สิวหายได้จ่ายน้อยหลักร้อยก็หายได้
.
เปิดใจใช้น้องเจลลี่มาส์กสิค่ะ
รักษาสิวแบบออแกนิค .
เอาใจสายคลีนๆต้องน้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • สิวหายได้จ่ายน้อยหลักร้อยก็หายได้
  .
  เปิดใจใช้น้องเจลลี่มาส์กสิค่ะ
  รักษาสิวแบบออแกนิค .
  เอาใจสายคลีนๆต้องน้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 16 3 3 December, 2019
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
.
ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ 
ใช้อะไรไม่หายชักที
.
ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
  ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
  .
  ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ
  ใช้อะไรไม่หายชักที
  .
  ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
  รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
  เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
  🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
  👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก ่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 4 6 3 December, 2019
 • รีวิวสิวหาย หน้าใสแล้วจ้า
 • รีวิวสิวหาย หน้าใสแล้วจ้า
 • 11 9 3 December, 2019
 • ...
𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
.
ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ 
ใช้อะไรไม่หายชักที
.
ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • ...
  𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
  ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
  .
  ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ
  ใช้อะไรไม่หายชักที
  .
  ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
  รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
  เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
  🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
  👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก ่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 8 1 3 December, 2019
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
โปร..2 กป.750.- (จากปกติ 780.-)
.
ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ 
ใช้อะไรไม่หายชักที
.
ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
  ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
  โปร..2 กป.750.- (จากปกติ 780.-)
  .
  ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ
  ใช้อะไรไม่หายชักที
  .
  ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
  รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
  เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
  🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
  👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก ่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 10 5 3 December, 2019
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
.
ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ 
ใช้อะไรไม่หายชักที
.
ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
  ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
  .
  ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ
  ใช้อะไรไม่หายชักที
  .
  ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
  รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
  เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
  🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
  👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก ่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 6 5 3 December, 2019
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
.
ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ 
ใช้อะไรไม่หายชักที
.
ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
  ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
  .
  ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ
  ใช้อะไรไม่หายชักที
  .
  ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
  รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
  เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
  🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
  👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก ่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 7 1 2 December, 2019
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
.
ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ 
ใช้อะไรไม่หายชักที
.
ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 20 กรัม 390 บาท
  ลดสิว ผิวใส ยืนหนึ่งเรื่องปราบสิวทุกชนิด .....
  .
  ผิวหน้าพัง ติดสาร แพ้น้ำ
  ใช้อะไรไม่หายชักที
  .
  ลองเปิดใจใช้น้อง𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
  รักษาสิวแบบออแกนิก ปลอดภัย
  เลิกใช้หน้าไม่พัง สายคลีนๆต้องยกให้เค้าเลยจ้าา #เจลซ ่อมผิว #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 ❣มีเก็บปลายทาง
  🌻มีโปรส่งฟรีตั้งแต่กระปุกแรก
  👉สั่งซื้อ Line:@359vorfc หรือ #ไดเรกมาสอบก ่อนได้เลยน๊าา ตามสะดวกเลยงับ♡
 • 7 4 2 December, 2019
 • ถ้าถามว่า 1 กระปุก 
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณไหน ???
.
ก็ประมาณนี้แหละครับ 😳😳😳
.
.
#ลูกค้าจากประเทศลาว
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ถ้าถามว่า 1 กระปุก
  จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณไหน ???
  .
  ก็ประมาณนี้แหละครับ 😳😳😳
  .
  .
  #ล ูกค้าจากประเทศลาว
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 4 0 2 December, 2019
 • ถ้าถามว่า 1 กระปุก 
จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณไหน ???
.
ก็ประมาณนี้แหละครับ 😳😳😳
.
.
#ลูกค้าจากประเทศลาว
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ถ้าถามว่า 1 กระปุก
  จะเห็นการเปลี่ยนแปลงประมาณไหน ???
  .
  ก็ประมาณนี้แหละครับ 😳😳😳
  .
  .
  #ล ูกค้าจากประเทศลาว
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 2 0 2 December, 2019
 • 🌷 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🌸
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัส
ได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา💗
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงินมีการส่งตรวจสอบกับ
เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญสารสกัดนำเข้าทั้งหมด🌤✨
.
#ทีมพลอยชิ #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #รับตัวแทนจำหน่าย
 • 🌷 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🌸
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัส
  ได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา💗
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงินมีการส่งตรวจสอบกับ
  เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญสารสกัดนำเข้าทั้งหมด🌤✨
  .
  #ท ีมพลอยชิ #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #ร ับตัวแทนจำหน่าย
 • 54 0 28 November, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #jellymaskup 
#เจลลี่มาส์ก #ผิวเแพ้ง่าย #ผิวติดสาร #สิว #รอยดำ #รอยแดง #ของดีบอกต่อ
#เจลลี่มาส์กอัพ 
#ยืนหนึ่งเรื่องสิว
#รักษาสิวสายคลีน
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #jellymaskup
  #เจลล ี่มาส์ก #ผ ิวเแพ้ง่าย #ผ ิวติดสาร #ส ิว #รอยดำ #รอยแดง #ของด ีบอกต่อ
  #เจลล ี่มาส์กอัพ
  #ย ืนหนึ่งเรื่องสิว
  #ร ักษาสิวสายคลีน
 • 16 0 28 November, 2019
 • เกลียด สิว มาก 
บอกลา สิว ด้วยหลัก ร้อย! 
ด้วยไอเทมเด็ด ปลอดภัยแน่นอน 100%
หากใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน

ใช้ได้แม้ผิวบอบบาง ผิวแพ้ง่ายก็ไม่ใช่ปัญหา
แก้ไขปัญหาสิว จุดด่างดำ หน้าหมองคล้ำ ฝ้ากระจางลง
ยิ่งใช้ยิ่งดีต่อผิวหน้า กระจ่างใส กระชับรูขุมขนขั้นสุด

สำคัญสุดราคาโครตน่ารัก ♡
ราคา 3 9 0 บาท | ขนาด 2 0 กรัม ใช้นานได้เป็นเดือนๆ 
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • เกลียด สิว มาก
  บอกลา สิว ด้วยหลัก ร้อย!
  ด้วยไอเทมเด็ด ปลอดภัยแน่นอน 100%
  หากใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน

  ใช้ได้แม้ผิวบอบบาง ผิวแพ้ง่ายก็ไม่ใช่ปัญหา
  แก้ไขปัญหาสิว จุดด่างดำ หน้าหมองคล้ำ ฝ้ากระจางลง
  ยิ่งใช้ยิ่งดีต่อผิวหน้า กระจ่างใส กระชับรูขุมขนขั้นสุด

  สำคัญสุดราคาโครตน่ารัก ♡
  ราคา 3 9 0 บาท | ขนาด 2 0 กรัม ใช้นานได้เป็นเดือนๆ
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 4 0 27 November, 2019
 • ●
𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #jellymaskup

 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #jellymaskup
 • 8 0 26 November, 2019
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
.
.
390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
.
#คุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #jellymaskup
.
ดูรีวิวเพิ่มเติม #jellymaskbygoy
 • 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 🍃🌿
  โจทย์ของเรา คือ ทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงความคุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมา
  .
  .
  390 บาท กับแพคเก็จพรีเมี่ยมขนาดนี้
  มีการรับประกันแพ้คืนเงิน
  มีการส่งตรวจสอบกับเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  สารสกัดนำเข้าทั้งหมด .
  .
  #ค ุ้มค่ามากกว่าที่จ่ายมาคือเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #jellymaskup
  .
  ดูรีวิวเพิ่มเติม #jellymaskbygoy
 • 7 3 26 November, 2019
 • ถ้าเราเป็น “ สิว “ 
แล้วเลือกใช้สกินแคร์ของคนเป็นสิว
ก็เหมือนเราได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มอีกคน ♡♡♡
.
.
กว่าจะมีผิวหน้าที่ดี กว่าสิวจะหาย
ก็ได้ 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 นี่แหละที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
นี่คือเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนอะไรขายบ่อย ๆ .
. 
ที่ผลิตขายมา 3 ปี เพราะรู้ว่ากระปุกนี้
ต้องรู้ใจคนเป็นสิวทุกคน 
เหมือนที่รู้ใจนิมนต์ตอนเป็นสิวหนัก ๆ
.
#ยืนหนึ่งเรื่องสิว ให้ 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 ดูแล
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • ถ้าเราเป็น “ สิว “
  แล้วเลือกใช้สกินแคร์ของคนเป็นสิว
  ก็เหมือนเราได้เพื่อนที่รู้ใจเพิ่มอีกคน ♡♡♡
  .
  .
  กว่าจะมีผิวหน้าที่ดี กว่าสิวจะหาย
  ก็ได้ 𝐉𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 นี่แหละที่เป็นเพื่อนรู้ใจ
  นี่คือเหตุผลที่ไม่เปลี่ยนอะไรขายบ่อย ๆ .
  .
  ที่ผลิตขายมา 3 ปี เพราะรู้ว่ากระปุกนี้
  ต้องรู้ใจคนเป็นสิวทุกคน
  เหมือนที่รู้ใจนิมนต์ตอนเป็นสิวหนัก ๆ
  .
  #ย ืนหนึ่งเรื่องสิว ให้ 𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲 𝐦𝐚𝐬𝐤 𝐮𝐩 ดูแล
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 13 2 25 November, 2019
 • # ສິວ 6 ປະເພດຫລັກໆທີ່ປາບຢູ່ມັດ #
.
ມາກສ໌ລົດສິວທີ່
ເໝາະກັບ “ ສິວທຸກປະເພດ ”
.
ໃນ 1 ກະປຸກອັດສານສະກັດ
ທີ່ລົດສິວໄປເຖິງ 10 ຊະນິດ
.
ງົບໜ້ອຍກະສິວຫາຍໄດ້
ເພາະປົວສິວບໍ່ໄດ້ຍາກ 🌿

#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • # ສິວ 6 ປະເພດຫລັກໆທີ່ປາບຢູ່ມັດ #
  .
  ມາກສ໌ລົດສິວທີ່
  ເໝາະກັບ “ ສິວທຸກປະເພດ ”
  .
  ໃນ 1 ກະປຸກອັດສານສະກັດ
  ທີ່ລົດສິວໄປເຖິງ 10 ຊະນິດ
  .
  ງົບໜ້ອຍກະສິວຫາຍໄດ້
  ເພາະປົວສິວບໍ່ໄດ້ຍາກ 🌿

  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 5 0 24 November, 2019
 • The best of acne skin care .
" 𝐉 𝐞 𝐥 𝐥 𝐲 𝐦 𝐚 𝐬 𝐤 𝐮 𝐩 " 🌿🍃
รักษาสิวยืนหนึ่ง ความปลอดภัยทุกอย่างตรวจสอบได้
ขายมานานกว่า 3 ปี แพ้ยินดีคืนเงิน
.
แค่นี้พอมั้ยที่จะเลือกเรา 
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • The best of acne skin care .
  " 𝐉 𝐞 𝐥 𝐥 𝐲 𝐦 𝐚 𝐬 𝐤 𝐮 𝐩 " 🌿🍃
  รักษาสิวยืนหนึ่ง ความปลอดภัยทุกอย่างตรวจสอบได้
  ขายมานานกว่า 3 ปี แพ้ยินดีคืนเงิน
  .
  แค่นี้พอมั้ยที่จะเลือกเรา
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩
 • 3 0 23 November, 2019
 • ♡ติดสารมาควรลอง มันช่วยได้จริงๆนะทุกคน จากประสบการณ์เบ้าหน้าชมเลย สิวลดเยอะมาก ใช้อะไรก็ไม่ดีขึ้น หมดไปเยอะมาก😭
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • ♡ติดสารมาควรลอง มันช่วยได้จริงๆนะทุกคน จากประสบการณ์เบ้าหน้าชมเลย สิวลดเยอะมาก ใช้อะไรก็ไม่ดีขึ้น หมดไปเยอะมาก😭
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 5 0 23 November, 2019
 • 🧺𝐽𝑒𝑙𝑙𝑦𝑚𝑎𝑠𝑘𝑈𝑝 มาร์คตัวดัง แหกมาจากไหนก็ต้องมาดีได้ที่นี่ 💡💡
สนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ อยากให้ลองจริงๆ 
อพราะแม่ค้าเองก็แหกเหมือนกัน
#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • 🧺𝐽𝑒𝑙𝑙𝑦𝑚𝑎𝑠𝑘𝑈𝑝 มาร์คตัวดัง แหกมาจากไหนก็ต้องมาดีได้ที่นี่ 💡💡
  สนใจอินบ็อกได้เลยนะคะ อยากให้ลองจริงๆ
  อพราะแม่ค้าเองก็แหกเหมือนกัน
  #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 5 0 23 November, 2019
 • ค้นพบทางออก ลาขาดจากวงจรสิวซ้ำซาก 
จบปัญหาสิววนเวียนไม่จบไม่สิ้น ทำผิวโทรม หมองคล้ำ
พอใช้ครีมมีสารเร่งขาว ก็ทำให้ผิวอ่อนแอ เกิดสิวขึ้นมาอีก
.
เจลลี่มาส์กอัพ ปลอบประโลมผิวหน้า ที่มาในรูปแบบมาส์ก
เนื้อเจล ผิวหน้าดูแข็งแรง สิวผด ผื่นแดง จะลดลงจนรู้สึกได้
จบปัญหาหน้าหมองเหมือนโดนของไปเลยจ้า แนะนำลองเลย
เหมาะกับผิวแพ้ง่ายสุด แพ้สารมายิ่งควรใช้ ไม่มีสารอันตราย
Alcohol Free / Paraben Free / Steroid Free 🌿🍃
.
สั่งซื้อวันนี้รับส่วนสิทธิพิเศษ “ส่งฟรี” ด่วนจำนวนจำกัด
หากใช้แล้วแพ้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน คืนจริงไม่ติงนัง

รีวิวใต้โพสต์ มีปัญหาสิวแบบไหน ทักมาปรึกษาได้ค่ะ
#JellymaskUp#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • ค้นพบทางออก ลาขาดจากวงจรสิวซ้ำซาก
  จบปัญหาสิววนเวียนไม่จบไม่สิ้น ทำผิวโทรม หมองคล้ำ
  พอใช้ครีมมีสารเร่งขาว ก็ทำให้ผิวอ่อนแอ เกิดสิวขึ้นมาอีก
  .
  เจลลี่มาส์กอัพ ปลอบประโลมผิวหน้า ที่มาในรูปแบบมาส์ก
  เนื้อเจล ผิวหน้าดูแข็งแรง สิวผด ผื่นแดง จะลดลงจนรู้สึกได้
  จบปัญหาหน้าหมองเหมือนโดนของไปเลยจ้า แนะนำลองเลย
  เหมาะกับผิวแพ้ง่ายสุด แพ้สารมายิ่งควรใช้ ไม่มีสารอันตราย
  Alcohol Free / Paraben Free / Steroid Free 🌿🍃
  .
  สั่งซื้อวันนี้รับส่วนสิทธิพิเศษ “ส่งฟรี” ด่วนจำนวนจำกัด
  หากใช้แล้วแพ้ ยินดีคืนเงินเต็มจำนวน คืนจริงไม่ติงนัง

  รีวิวใต้โพสต์ มีปัญหาสิวแบบไหน ทักมาปรึกษาได้ค่ะ
  #JellymaskUp #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 7 2 23 November, 2019
 • 🔻ใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงิน
🔻ตรวจเจอสารจ่ายให้ 1 ล้านบาท
.
🔻สิวฮอร์โมน🔻สิวติดสาร🔻สิวบุกทุกชนิด
จบทุกปัญหาสิว ผิวหน้าหมองคล้ำ
.
#เจลลี่มาส์ก เนื้อเจลลดสิว ฟื้นฟูผิวเสีย ซึมไว ไม่เหนอะหนะ เห็นผลตั้งแต่ปุกแรก 🍃
.
🍑 1 กระปุก 20 กรัม ราคา 390.- 🍑 2 กระปุก 750.- ส่งฟรีเคอรี่ [ปกติ 830.-]
🍑 3 กระปุก 1,090.- ส่งฟรีเคอรี่ [ปกติ 1,220.-]
.
.
พิมพ์ "รับ" ใต้โพสนี้รับทันที
โปรโอนส่งฟรีเคอรี่มูลค่า 60 บาท (20คนเท่านั้น)
.
.
𝑱𝒆𝒍𝒍𝒚𝒎𝒂𝒔𝒌𝑼𝒑 #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • 🔻ใช้แล้วแพ้ยินดีคืนเงิน
  🔻ตรวจเจอสารจ่ายให้ 1 ล้านบาท
  .
  🔻สิวฮอร์โมน🔻สิวติดสาร🔻สิวบุกทุกชนิด
  จบทุกปัญหาสิว ผิวหน้าหมองคล้ำ
  .
  #เจลล ี่มาส์ก เนื้อเจลลดสิว ฟื้นฟูผิวเสีย ซึมไว ไม่เหนอะหนะ เห็นผลตั้งแต่ปุกแรก 🍃
  .
  🍑 1 กระปุก 20 กรัม ราคา 390.- 🍑 2 กระปุก 750.- ส่งฟรีเคอรี่ [ปกติ 830.-]
  🍑 3 กระปุก 1,090.- ส่งฟรีเคอรี่ [ปกติ 1,220.-]
  .
  .
  พิมพ์ "รับ" ใต้โพสนี้รับทันที
  โปรโอนส่งฟรีเคอรี่มูลค่า 60 บาท (20คนเท่านั้น)
  .
  .
  𝑱𝒆𝒍𝒍𝒚𝒎𝒂𝒔𝒌𝑼𝒑 #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 8 2 23 November, 2019
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง 
แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
.
.
เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง 
#jellymaskup #lanosthailand#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง
  แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
  .
  .
  เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
  อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
  Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง
  #jellymaskup #lanosthailand #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 12 0 23 November, 2019
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง 
แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
.
.
เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง 
#jellymaskup #lanosthailand#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง
  แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
  .
  .
  เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
  อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
  Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง
  #jellymaskup #lanosthailand #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 10 0 23 November, 2019
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง 
แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
.
.
เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง 
#jellymaskup #lanosthailand#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง
  แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
  .
  .
  เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
  อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
  Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง
  #jellymaskup #lanosthailand #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 9 0 23 November, 2019
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง 
แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
.
.
เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง 
#jellymaskup #lanosthailand#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง
  แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
  .
  .
  เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
  อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
  Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง
  #jellymaskup #lanosthailand #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 8 0 23 November, 2019
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง 
แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
.
.
เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง 
#jellymaskup #lanosthailand#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง
  แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
  .
  .
  เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
  อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
  Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง
  #jellymaskup #lanosthailand #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 8 0 23 November, 2019
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง 
แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
.
.
เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง 
#jellymaskup #lanosthailand#𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลลี่มาร์คอัพ #รีวิว #หน้าใสลดสิว #jellymask #ลดสิวหน้าใส #นัดรับมทส #นัดรับมมส #เก็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ่มหาสารคาม
 • ยืนหนึ่งเรื่องสิว ไม่ใช่เราพูดเอง
  แต่ลูกค้าพูดกันปากต่อปาก รีวิวต่อรีวิว 🔥🔥
  .
  .
  เคสนี้ทุกคำพูด มาจากฟีลจริงของลูกค้า
  อ่านให้จบ โคตรยิ้มเลย
  Jelly mask up สินค้าคุณภาพ สุดพลัง
  #jellymaskup #lanosthailand #𝐣𝐞𝐥𝐥𝐲𝐦𝐚𝐬𝐤𝐮𝐩 #เจลล ี่มาร์คอัพ #ร ีวิว #หน ้าใสลดสิว #jellymask #ลดส ิวหน้าใส #น ัดรับมทส #น ัดรับมมส #เก ็บเงินปลายทาง #ชมรายใหญ ่มหาสารคาม
 • 8 0 23 November, 2019